Як провести розрахунок і нарахування відпускних 2023

Відповідно до ст. 52 КЗпП України для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Міжнародний жіночий день, а також другий День праці та вести (2-ге травня) в 2023-му році офіційними вихідними не будуть. Норми частин першої, другої та п’ятої цієї статті не застосовуються до праці неповнолітніх. У період дії воєнного стану норми частин першої і другої статті 54 Кодексу законів про працю України не застосовуються (стаття 8 Закону). Проте з 24.03.2022 і до скасування воєнного стану зазначена стаття не застосовується. Зокрема Закон встановлює, що нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин (ст. При шестиденному робочому тижні напередодні вихідного дня не має перевищувати п’яти годин, а якщо цей день святковий – чотирьох. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної організації профспілки (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. При шестиденному робочому тижні із вихідним у неділю у червні 2022 року тепер 26 робочих днів, а розрахункова норма робочого часу – 174 години. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні

365 к. дн. віднімати кількість свят з огляду на те, по яку дату на день видання наказу про відпустку чи на дату звільнення продовжили воєнний стан. Оскільки зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймає роботодавець самостійно через видавання наказу чи іншого розпорядчого документа. Водночас ст. 51 КЗпП передбачає, що роботодавець може встановлювати скорочену тривалість робочого часу за рахунок власних коштів і для інших катеогрій працівників. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства, установи, організації. Ці ситуації мають певні нюанси, які слід врахувати при розрахунку відпускних у 2023 році. Але слід пам’ятати, homepage що при розрахунку робочого часу потрібно враховувати вимоги щодо тривалості робочого часу вказані в КЗпП